Klubinfo: << Tilbage  
Oslo Dykkeklubb 
Pb. 2001 - Grünerløkka 
0505 OSLO
Tlf:  90 73 71 73 
Fax:   
E-mail:  srsanden@online.no 

Webside:  www.mamut.com/oslodykk/ 
Vi har ikke lenger noe klubblokale med faste klubbmøter. 
Standard billed
Klubaften:  
Kontigent:  
Medlemmer:  
   Luftpåfyldning  Egen båd  Svømmehal