Klubinfo: << Tilbage  
Oslo Undervannsklubb 
Markveien 57 
0355 OSLO
Tlf:  22 69 05 66 
Fax:   
E-mail:   

Webside:  www.uib.no/People/nfito/ouk/velkommen.htm 
Du får organisasjons tilhørighet til NDF, CMAS og NIF 
Standard billed
Klubaften:  
Kontigent:  
Medlemmer: 130 
   Egen båd  CMAS