<< Tilbage til oversigt
Stå af ræset – gør din hobby til dit erhverv Skrevet af Admin    

  Skrevet 22-12-2005                Redigeret 22-12-2005


Stå af ræset – gør din hobby til dit erhverv

Denne artikel har været bragt i DYK11/2004
Stå af ræset – gør din hobby til dit erhverv - Af Jesper Kjøller

Slipset og jakkesættet er skiftet ud med våddragt eller Hawaii-skjorte, shorts og klipklappere. Skrivebord, computer, mobiltelefon og fax er ombyttet til regulatorsæt, BCD, ABC-udstyr og flaske. Og det kolde, regnfulde vejrlig og de mørke vintermåneder viger til fordel for uendelige sandstrande, bagende sol og klart, varmt vand...

Denne forestilling repræsenterer nok den mest udbredte kliché om det sorgløse liv som dykkerinstruktør. Og som de fleste klichéprægede forestillinger, er der også en grad af sandhed i det. Men hvis du tror, at et professionelt PADI-certifikat er en fribillet til et evigt og sorgløst dagdriverliv i palmernes skygge, er der noget, du har misforstået. Det kræver nemlig en høj grad af professionel indstilling og en seriøs attitude at have med folks sikkerhed at gøre. Desuden stilles der store krav til din evne til at omgås andre mennesker og til at være serviceminded og kundeorienteret. Husk på, at de folk, du kommer til at have med at gøre er på ferie eller i hvert fald har fri. De har måske sparet sammen i halve eller hele år og har glædet sig lige så længe. Det, der er arbejde for dig, er ferie eller fritid for dine gæster/kunder/elever/turdeltagere. Det skulle gerne være en god oplevelse for dem, og det er dit ansvar at levere denne oplevelse.

Det er altså ikke nok at have et instruktør- eller Divemaster-certifikat i baglommen. Der er nogle færdigheder, kompetencer og holdninger, du skal have med dig ud over dykkeuddannelsen, hvis du skal blive en succesfuld dykkeprofessionel. Før du tager beslutningen om at blive professionel, skal du altså se dig selv dybt i øjnene og spørge dig, om du har det, der skal til.

Ansvar Det kan måske umiddelbart virke let at lede et hold dykkere på en tur, eller undervise på et kursus, når det hele går godt. Men kan du også stå distancen, når det går knapt så godt? Er du fx parat til at aflyse et længe ventet dyk på grund af dårligt vejr eller andre uforudsete faktorer – selv om deltagerne ser tryglende på dig med bedende øjne? Er du voksen nok til at gribe ind over for tåbelig adfærd, eller til at grounde en dykker, der har betalt i dyre domme, fordi han er i for dårlig form eller er beruset? Er du klædt på til at sige til en håbefuld grundkursuselev, at han nok må se i øjnene, at han ikke kan blive certificeret denne gang?

Selvfølgelig får du nogle teknikker til at håndtere den slags situationer på de forskellige professionelle dykkerkurser, men når det kommer til stykket, er det begrænset hvor meget af den slags, der kan læres. Hvordan du omgås andre mennesker er i høj grad et produkt af din personlighed, din attitude, dine holdninger og værdier. Dybest set handler det om, at du kan træde i karakter og tage ansvaret, når det kræves. Du skal kunne træffe kompetente og troværdige beslutninger og kommunikere dem til omgivelserne.

Har du en baggrund fra andre situationer, hvor du har undervist eller ledet grupper af mennesker, så har du nogle erfaringer og oplevelser at trække på. Måske har du været fodboldtræner, spejderfører, livredder, lærervikar, turistguide eller lignende? Det vil utvivlsomt have lært dig noget, du kan bruge i forbindelse med dykning.

Mange strenge Ud over de umiddelbart logiske roller du kan påtage dig i forbindelse med at undervise og lede dykkeaktiviteter, er der en lang række sekundære funktioner, der er med til at gøre jobbet mere varieret. Jo flere af disse funktioner, du kan bestride, jo mere attraktiv vil du være som medarbejder på et hvert dykkercenter. Det øger altså dine chancer for at få job, for at få en god løn, for at kunne avancere og for at få den nødvendige afveksling, hvis du, udover at undervise og lede dykkeaktiviteter, også har andre færdigheder. Det kan være alt lige fra at reparere bådmotorer, kompressorer og dykkerudstyr, til at opsætte og formulere hjemmesider, brochurer og andet markedsføringsmateriale. Du kan også komme ud for at skulle betjene kunder i butikken eller planlægge og styre ressourcer og logistik. Derudover skal du måske optræde som sømand, indkøber, fotograf, kok, personaleleder, stand up-komiker, bogholder, butiksdekoratør eller noget helt syvende. Du troede måske bare, at det handlede om dykning?

Parlez-vous français? I forbindelse med instruktørarbejde i udlandet, er der tre helt afgørende faktorer, der i sidste ende er de allervigtigste. Det er: sprog, sprog og sprog! Som minimum bør du være god til mindst ét internationalt hovedsprog, ud over dansk/skandinavisk, hvis du skal gøre dig håb om at få arbejde uden for Skandinavien. Selv om der er dykkercentre i Rødehavet og Thailand, der har mange skandinaviske gæster, skal du jo også kunne kommunikere med lokalbefolkningen og kollegaer fra andre lande.

Jo flere sprog du kan, jo bedre er du rustet og jo lettere vil du få arbejde. Især på mindre centre, hvor en begrænset stab skal kunne kommunikere med mange nationaliteter. I øjeblikket er det ikke mindst russisk og polsk, der er stor efterspørgsel på i Rødehavet, men engelsk, tysk, italiensk og fransk er også i nævnte rækkefølge gode kompetencer at have. Der stor forskel på, at kunne give en basal briefing på et fremmed sprog og så undervise på et kursus, hvor mere indviklede sammenhænge skal forklares, så pas på ikke at overdrive dine sprogfærdigheder, når du søger arbejde.

casting Når du har taget beslutningen om at beskæftige dig professionelt med dykning, går vejen først via Rescue. Her grundlægges dine basale lederegenskaber og den ansvarlighed, der bygges videre på op igennem uddannelsessystemet. Ud over de konkrete færdigheder i at forebygge og håndtere problemer, er det også på Rescue-kurset, du for alvor begynder at se ud over din egen næsetip og begynder at registrere, hvordan andre dykkere gebærder sig – og ikke mindst er det allerede her, du begynder at arbejde med modet til at skride ind over for andres optræden, hvis den potentielt kan medføre problemer. Det er ofte her, at man kan mærke med sig selv, at man trives med de mere komplekse udfordringer, der opstår i kombinationen af dykning, mennesker og stresssituationer.

Samtidig kan instruktøren på Rescue-kurset ofte spotte oplagte talenter og se hvem, der udviser potentiale til senere at drive det til noget inden for de professionelles rækker. Mange Rescue-instruktører bruger simpelthen kurset til nærmest at caste deres egne medarbejdere ved at invitere oplagte talenter til at deltage i Divemaster-kurset med henblik på senere optagelse blandt centrets faste stab.

To veje Det afgørende skridt i karrieren er Divemaster-kurset – det første professionelle certifikatniveau. Som titlen antyder, stilles der her store krav til kandidaten, der undervejs i forløbet skal løse en lang række opgaver af så kompleks karakter, at man efter et veloverstået DM-kursus med rette kan kalde sig mester-dykker – i hvert fald inden for fritidsdykningens domæne.Kurset forbereder kandidaten på to vigtige funktioner i Divemasterens arbejde. Den ene handler om hjælperollerne i forbindelse med træningsaktiviteter som assistent for en instruktør på et hvilket som helst dykkerkursus. Den anden drejer sig om lederrollen i forskellige dykkeaktiviteter, som den uddannede Divemaster kan påtage sig. Det kan fx være som guide på ture, eller som supervisor af fx snorkeldyk og afvikler af områdeorienteringsdyk eller prøvedyk. Det sidste kræver dog et ekstra modul, der enten kan tages efterfølgende, eller som kan lægges ind i DM-kursets forløb.

Det er også på Divemasterkurset, at dykketeorien for alvor bringes op på instruktørniveau. Ud over de fem hovedemner i fysik, fysiologi, udstyr, tabeller og miljø & færdigheder, er der også teoriemner på Divemasterkurset, der omhandler PADI-standarder, karriere, risikohåndtering mm.

Den praktiske del af kurset kan afholdes på to grundlæggende forskellige måder, afhængig af logistikken, deltagerantallet og aktiviteten på den pågældende dykkerskole. På den såkaldte Option 1 eksponeres DM-kandidaten for ’rigtige’ elever og turdeltagere, og assisterer instruktøren med afvikling af de forskellige aktiviteter. Det giver kurset et skær af realisme, men kræver en vis volumen på det pågældende uddannelsessted, hvis ikke Divemasterkurset skal tage halve eller hele år. Option 2 involverer rollespil, hvor kandidaterne skiftevis spiller forskellige roller for hinanden, så instruktøren kan iscenesætte forskelle problemer. Option 2 giver en god kontrol over forløbet, og sikrer at kandidaterne eksponeres for komplekse problemstillinger, men til gengæld kræver det et vist antal kandidater for at kunne fungere optimalt. Option 1 og 2 kan kombineres og det er i praksis en god løsning.

For at blive certificeret som Divemaster, kræves det blandt andet, at du er over 18, og at du har mindst 60 loggede dyk. De kan opnås inden, undervejs eller efter kurset.

Med et DM-certifikat i hånden er du klar til at starte med at arbejde og begynde at få lidt erfaring som dykkerleder og -assistent. Hvis du ikke har ambitioner om at undervise og trives udmærket med primært at lede dykkeaktiviteter for allerede uddannede dykkere, kan du få mange gode oplevelser med din rang som Divemaster.

Du skal dog se i øjnene, at du som Divemaster træder ind i de professionelles rækker med hvad deraf følger af rettigheder og forpligtelser i forhold til at holde sig opdateret, vedligeholde sine forsikringer og sin viden om dykning og i det hele optræde ... professionelt.

Assistent Hvad enten du fortsætter videre mod instruktørgraderne med det samme, eller får lidt mere erfaring under blybæltet, inden du går videre, er det næste skridt Assistant Instructor-kurset, der enten kan tages selvstændigt, eller kan være en integreret komponent i instruktørkurset (IDC). Assistant Instructors får et indblik i de pædagogiske metoder, som anvendes af instruktøren og får mulighed for bagefter selvstændigt at afvikle visse komponenter af diverse kurser og er i øvrigt en mere kvalificeret instruktørassistent end Divemasteren.

IDC står for Instructor Development Course og er opdelt i to delkomponenter: AI (Assistant Instructor) og OWSI (Open Water Scuba Instructor). Kurset varer normalt 8-9 dage og afholdes af en Course Director – PADIs instruktørtræner. En IDC giver træning i at undervise i teori, pool og åbent vand. Under rollespil, der ligner dem fra Divemaster-kursets Option 2, underviser kandidaterne skiftevis hinanden og løser de problemer, som Course Directoren og hans hjælpere iscenesætter. Kandidaterne skal undervejs opfylde en række objektive minimumskrav for at kunne gå videre til IE – Instructor Exam. Her eksamineres instruktørkandidaterne af en Instructor Examiner fra PADI. Der kræves bl.a. mindst 100 loggede dyk inden IE. En IDC er en kæmpe udfordring og et kursus, hvor man virkelig lærer sig selv at kende under stress.

IDC/IE forløbet afholdes jævnligt på landets PADI 5 Star IDC centre. Se en liste over IDC-centrene i DYK-guiden bag i bladet eller på www.padi.com.

Løn som forskyldt Det mest sandsynlige er, at du starter med at arbejde i det center, hvor du har modtaget din uddannelse – der vil som regel være en overensstemmelse mellem dine og centrets holdninger og værdier, og det gør det meget lettere at samarbejde. Desuden kender du jo til de praktiske og logistikmæssige forhold på stedet, og du vil opdage, at netop denne del spiller en afgørende rolle i instruktørarbejdet.

De færreste kan leve af at arbejde fuldtid i den hjemlige dykkebranche. Det er mest i sommerhalvåret samt i weekender og ferier, at du kan forvente freelance-beskæftigelse.

Det er naturligt, at en nyuddannet og entusiastisk instruktør glæder sig til at komme i gang med at undervise og måske derfor mener, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. Men det hører med til en professionel indstilling til instruktørgerningen at blive ordentligt betalt for det arbejde, du udfører. Pas derfor på med at sælge din arbejdskraft for billigt. Om du så får betaling pr. kursus, pr. time eller pr. elev, varierer fra center til center. Men betaling, det skal du have. If you only pay peanuts, all you get is monkeys...

Jobsøgning er fast arbejde Skal du til udlandet er jobsøgningsprocessen lidt anderledes. Start med at lave et godt cv, der opsummerer både din dykkeerfaring og dine øvrige kompetencer. Overvej også at medsende et billede af dig selv. Sørg for, at dit jobsøgningsmateriale i øvrigt fremstår fejlfrit og få hjælp med korrekturlæsningen. Det kan ikke nytte, at du fx postulerer, at du taler fejlfrit engelsk, hvis din ansøgning i øvrigt er fuld af sproglige fejl. En anden ting, du bør lægge vægt på, er den periode, du forventer at være til rådighed. De fleste centre regner med en vis oplæringstid, og er derfor mest interesseret i staff, der er villig til at arbejde i længere tid – mindst en hel sæson. Hvis du kun er interesseret i at arbejde i din sommerferie, er du langt mindre attraktiv, end hvis du er parat til at binde dig for flere år.

Du bør ikke sende din ansøgning som spam-mail til 4.000 dykkercentre, men i stedet udse dig nogle få og velvalgte centre. Læg i din ansøgning vægt på, hvorfor du søger netop dette sted og gør henvendelsen så personlig som mulig.

En oplagt kilde til information er naturligvis internettet og der findes vel efterhånden ikke mange dykkercentre, der ikke har en hjemmeside. De bruges ofte til at avertere efter staff. På det professionelle afsnit af www.padi.com, er der et meget brugt og populært jobsøgningsforum under menupunktet employment. Her er både centre, der søger staff og enkelte instruktører, som søger arbejde. En anden kilde er rejsebureauerne, der ofte har kontakt til dykkercentre rundt omkring, der søger dansktalende instruktører.

Paperwork Ud over selve jobbet er der en række administrative overvejelser, du skal gøre dig inden du tager af sted. I mange lande kræves både opholds- og arbejdstilladelse. Undersøg i forvejen hvad, der gælder i det pågældende land. Det er ikke i alle lande (især ikke i tropiske tredjeverdenslande), at man er lige nidkær med papirarbejdet, men igen hører det med til den professionelle indstilling at gøre det hele by the book. Generelt kan man sige, at jo mere tilbagestående det pågældende land er, jo højere elsker de bureaukrati og korruption... Det center, du påtænker at arbejde for, ved hvordan man håndterer de lokale myndigheder og skrankepaver, og de kan sikkert hjælpe dig med det fornødne.

Der er også mange lande (især amerikansk og australsk dominerede områder), der kræver en professionel dykkeransvarsforsikring. Sådan en kan tegnes gennem PADI eller DAN.

Hvis du er uddannet inden for PADI Nordics område, hører du automatisk til det lokale PADI kontor. Men hvis du skal fungere i længere tid uden for Norden, skal du administrativt flyttes til et andet kontor, så du kan certificere elever og indkøbe materialer gennem det nye kontor. Dette skift skal planlægges i ordentlig tid, så PADI får en frist til at overflytte dig. Kontakt PADI for nærmere oplysninger om skiftet. Proceduren kan være lidt forskellig alt efter hvor du skal hen og hvor længe du er væk.

Pas på dig selv Et grundlæggende princip i al førstehjælp er, at du skal passe på dig selv. Det gælder også når du arbejder som instruktør. Instruktørjobbet involverer mange dyk med mange opstigninger. Pas på, at du ikke ender i tanken, eller kommer til at lide af fredags-bends – en udtalt træthed, der skyldes mild trykfaldssyge lige under grænsen til at give regulære symptomer. Lav så vidt muligt alle dyk på nitrox, der giver en ekstra sikkerhed og mindre træthed efter en lang dykkedag. Læg en dags dykkepause ind efter et par dages intensiv dykning. Hvis det center, du arbejder for, ikke i forvejen har faste procedurer, der sikrer denne variation, så prøv at få dem indført. Ellers så skift arbejdssted!

En anden vigtig faktor, der sikrer din holdbarhed i branchen, er afveksling. Hvis du hver dag fra morgen til aften laver det samme introdyk igen og igen, så vil du kommer til at kede dig på selv det mest fantastiske koralrev. Prøv at komme ind i en rytme, hvor du laver introdyk den ene dag, guider dyk på båden den næste, holder teori- og pool-sessions den tredje og videregående kurser den fjerde osv. Ellers risikerer du hurtigt at lide af reef burn out og ender med at få en totalt ligegyldig holdning over for dine elever og turdeltagere. Og det må ikke ske...

Forestil dig et arbejde, som du glæder dig til at møde hver morgen. Du lever et liv, som andre fantaserer om og du er omgivet af mennesker i godt humør... Det er er ikke bare skæg og ballade – det er hårdt arbejde, men det er besværet værd. Uanset om du arbejder heltids eller freelance og uanset om du udøver din gerning i Danmark eller i udlandet, er det fundamentalt tilfredsstillende at være med til at formidle meningsfyldte naturoplevelser til andre mennesker.
Læst 7684 gange