Du vidrestilles til Søren Vennits på adressen www.dykkerinstruktoertraining.dk