Du vidrestilles til Den mobile dykkerskole. på adressen www.denmobiledykkerskole.dk/